Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for the ‘ι. Αραβικοί Κλήροι’ Category

Ο Κλήρος της Τύχης είναι σημαντικός δείκτης για τα χρήματα, και όπως υποδηλώνει το όνομά του, για την τύχη γενικότερα. Δείτε την ερμηνεία του Κλήρου της Τύχης στους οίκους, ανάλογα με τις όψεις (θετικές ή αρνητικές) που κάνει με τους πλανήτες στο γενέθλιο χάρτη σας.

 

 • στον 1ο οίκο

  Θετικές όψεις: Μπορείτε «να κάνετε την τύχη σας» με τη νοημοσύνη, την προσωπικότητα, την ατομική σας πρωτοβουλία. Η τύχη και η οικονομική σας κατάσταση είναι καλή.

  Αρνητικές όψεις: Η προσπάθειά σας να πετύχετε από μόνοι σας δεν είναι γόνιμη και η οικονομική σας κατάσταση δεν είναι πολύ καλή.

  .

 • στον 2ο οίκο

  Θετικές όψεις: Ο Κλήρος της Τύχης στον οίκο του χρήματος δείχνει μια ευνοϊκή κατάσταση και μια μεγάλη ευκαιρία της τύχης.

  Αρνητικές όψεις: Απώλειες – σπατάλη των χρημάτων.

  .

 • στον 3ο οίκο

  Θετικές όψεις: Τύχη και χρήματα θα προέλθουν από τα αδέλφια, σε μικρές διαδρομές ή από τεχνικά επαγγέλματα.

  Αρνητικές όψεις: Ατυχία για ή από τους αδελφούς, αδελφές, σύντομα ταξίδια χωρίς επιτυχία, τεχνικό ή χειρωνακτικό επάγγελμα χωρίς κέρδος ή χωρίς σημαντική επιτυχία.

  .

 • στον 4ο οίκο

  Θετικές όψεις: Καλή τύχη, χρήματα με ή από την οικογένεια (γονείς), καλή τύχη στην ακίνητη περιουσία.

  Αρνητικές όψεις: Έλλειψη υποστήριξης από τους γονείς, απώλεια της περιουσίας.

  .

 • στον 5ο οίκο

  Θετικές όψεις: Τύχη σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά, ευτυχισμένη αγάπη, πιθανά κέρδη στο χρηματιστήριο.

  Αρνητικές όψεις: Ατυχία σε σχέση με τα παιδιά, άτυχη ερωτική ζωή, χασούρες στην κερδοσκοπία.

  .

 • στον 6ο οίκο

  Θετικές όψεις: Τύχη ικανοποιητική αν και όχι θεαματική, από τη δική σας δουλειά.

  Αρνητικές όψεις: Ασθένειες και αποτυχημένη εργασία.

  .

 • στον 7ο οίκο

  Θετικές όψεις: Καλός γάμος, καλοί σύντροφοι ή συνεργάτες.

  Αρνητικές όψεις: Κακοτυχία στο γάμο ή στην επιχείρηση εξαιτίας των συντρόφων ή συνεταίρων.

  .

 • στον 8ο οίκο

  Θετικές όψεις: Σημαντική κληρονομιά.

  Αρνητικές όψεις: Έλλειψη κληρονομιάς ή «κληρονομιά» χρεών.

  .

 • στον 9ο οίκο

  Θετικές όψεις: Μεγάλα ταξίδια και γόνιμα, διανοητική δραστηριότητα που φέρνει σεβασμό και τύχη, τύχη από το εξωτερικό.

  Αρνητικές όψεις: Ζημίες και απώλειες σε μακρινά ταξίδια, η διανοητική δραστηριότητα μπορεί να φέρει κακό όνομα, κακή τύχη στο εξωτερικό ή στις σχέσεις με τους ξένους.

  .

 • στον 10ο οίκο

  Θετικές όψεις: Πολύ επικερδής απασχόληση και επιχειρήσεις.

  Αρνητικές όψεις: Επάγγελμα που φέρνει κακή τύχη, κακοτυχία στην επιχείρηση.

  .

 • στον 11ο οίκο

  Θετικές όψεις: Τύχη οφειλόμενη σε σημαντικούς φίλους και την προστασία τους.

  Αρνητικές όψεις: Ατυχία στις φιλίες, ανεκπλήρωτες ελπίδες.

  .

 • στον 12ο οίκο

  Θετικές όψεις: Τύχη σε επαγγέλματα που σχετίζονται με νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, εργαστήρια ή ακόμα και την αστρολογία.

  Αρνητικές όψεις: Ατυχία που μπορεί ακόμη και να οδηγήσει σε φυλάκιση ή περιορισμό, κέρδη από την εκμετάλλευση των άλλων.

Read Full Post »

Το γενέθλιο τετράγωνο μεταξύ της Αφροδίτης και του Κλήρου της Τύχης δείχνει ότι αντιμετωπίζετε δυσκολίες που προκαλούνται από τις σχέσεις, τις αξίες και τις αποφάσεις σας, και αναστέλλουν την αναγνώριση ή την απόλαυση της καλής σας τύχης όταν αυτή έρθει στο δρόμο σας. Το τετράγωνο μπορεί επίσης να υποδηλώνει ότι η καλή τύχη που παρουσιάζεται στη ζωή σας, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα σχέσεων ή σε κρίση αξιών. Πίσω από αυτές τους δυσκολίες βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεστε και αξιολογείτε τον κόσμο σας. Κι ο τρόπος αυτός είναι σε παραφωνία με τον τρόπο που βιώνετε ή θα θέλατε να βιώσετε την «καλή τύχη».

Αντιμετωπίζετε τις σχέσεις σας ως κάτι τόσο αρνητικό, που εμποδίζει την ικανότητά σας να απολαύσετε την καλή σας τύχη στον τομέα ζωής που συμβολίζεται από τον οίκο που φιλοξενεί τον Κλήρο της Τύχης σας. Ενδεχομένως να είστε χρονίως δυσαρεστημένοι, ως αποτέλεσμα ενός υπερβολικά αυστηρού συστήματος αξιών ή εξαιτίας των υπερβολικών προσδοκιών που μπορεί να τρέφετε, απορρίπτοντας κάθε καλοτυχία που εμφανίζεται στη ζωή σας, καθώς κρίνετε πως τίποτα δεν είναι αρκετά καλό. Ίσως να έχετε μια υπερβολικά υλιστική αντίληψη της καλής τύχης, εξισώνοντάς την με την αισθησιακή απόλαυση ή με την κατοχή και την ιδιοκτησία. Η αναζήτηση μιας τέτοιας μορφής καλοτυχίας στη ζωή σας, είναι πιθανό να σας οδηγήσει σε κακές αποφάσεις και να προκαλέσει επιπλοκές στις σχέσεις σας.

Μπορείτε να βιώσετε το τετράγωνο ως επιλογή μεταξύ ευτυχίας και αγάπης (ή συνέπειας προς τις αξίες σας), αλλά αδυνατείτε να αδράξετε και τα δύο. Μοιάζει όταν επιλέγετε σωστά, ιδιαίτερα στις σχέσεις σας, να θυσιάζετε μια ευκαιρία για «ευτυχία». Αν «αρπάξετε» την καλή σας τύχη, οι σχέσεις σας θα καταρρεύσουν ή θα χρειαστεί να θυσιάσετε κάποια από τις αξίες σας. Προκειμένου να μειωθεί η ένταση και οι συγκρούσεις στη ζωή σας, που δηλώνει αυτό το τετράγωνο, θα πρέπει να εναρμονίσετε το σύστημα αξιών σας, την αντίληψη που έχετε για τα πράγματα και τον τρόπο που σχετίζεστε.

Η Αφροδίτη συμβολίζει επίσης την anima (το θηλυκό ψυχολογικό αρχέτυπο). Το τετράγωνο από τον Κλήρο της Τύχης δείχνει ότι μπορεί να μην είστε ευχαριστημένοι με την anima σας, με το θηλυκό σας κομμάτι. Αν είστε γυναίκα, αισθάνεστε ότι αυτό που είστε ή οι πτυχές της θηλυκότητάς σας, σας φέρνουν πολύ κακή τύχη. Αν είστε άνδρας, δεν κατανοείτε, και αρνείστε να αποδεχθείτε τη θηλυκή σας πλευρά, κάτι που οδηγεί σε κακές σχέσεις με τις γυναίκες. Αισθάνεστε ότι είστε άτυχοι στην αγάπη ή ότι οι γυναίκες σας φέρνουν κακοτυχία.

Για να ανακουφίσετε το άγχος που συνδέεται με το τετράγωνο Αφροδίτης – Κλήρου της Τύχης, μπορεί να αποφασίσετε να κατακερματίσετε τις σχέσεις / αξίες σας, και να χωρίσετε σε στεγανά τμήματα τον τομέα ζωής σας που συμβολίζεται από τον οίκο όπου βρίσκεται ο Κλήρος της Τύχης. Αυτό, ωστόσο, είναι εξαιρετικά δύσκολο αν ο Κλήρος της Τύχης βρίσκεται στον 2ο ή 7ο οίκο σας. Η εναλλακτική λύση είναι να υπερκεράσετε τη σύγκρουση που συμβολίζεται από αυτό το τετράγωνο, επαναπροσδιορίζοντας ουσιαστικά το σύστημα αξιών σας και την αντίληψη που έχετε για τις σχέσεις.

Επειδή κατά βάθος είστε ανασφαλής, εξακολουθείτε να πιστεύετε πως η αισθησιακή ικανοποίηση, η ιδιοκτησία, η συσσώρευση περιουσιακών αγαθών, καθώς και η προσκόλληση στους άλλους, θα σας φέρουν την ευτυχία και την καλοτυχία. Κι αυτό, παρά τις βιωματικές αποδείξεις για το αντίθετο. Αγνοείτε το μονοπάτι για την πραγματική ευτυχία σας, που υποδεικνύεται από την οικοθεσία του Κλήρου της Τύχης σας. Την ίδια στιγμή, δεν νιώθετε καμία τύψη επιδιώκοντας και απολαμβάνοντας οτιδήποτε θεωρείτε πως είναι για το δικό σας καλό, ανεξάρτητα από τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στους άλλους ή τους συμβιβασμούς που κάνετε προς το σύστημα αξιών σας. Το αποτέλεσμα αναπόφευκτα είναι η δυσαρέσκεια, οι αρνητικές σχέσεις, οι χαμένες ευκαιρίες, και αυτό που αντιλαμβάνεστε ως «κακή τύχη».

Read Full Post »

db_Charles_Martin_The_Melancholic_Marriage1

Ο Αραβικός Κλήρος του Γάμου δείχνει τα κίνητρα ή το πώς προκύπτει ο γάμος, ανάλογα με τον οίκο στον οποίο βρίσκεται.

 

Ο Κλήρος του Γάμου στους οίκους

 

 • Κλήρος του Γάμου στον 1ο οίκο: Γάμος από προσωπική πεποίθηση ή ματαιοδοξία.

 • Κλήρος του Γάμου στον 2ο οίκο: Γάμος που κίνητρό του είναι το υλικό συμφέρον.

 • Κλήρος του Γάμου στον 3ο οίκο: Γάμος για την επικοινωνία με τον σύντροφο.

 • Κλήρος του Γάμου στον 4ο οίκο: Γάμος λόγω των γονέων.

 • Κλήρος του Γάμου στον 5ο οίκο: Γάμος από έρωτα.

 • Κλήρος του Γάμου στον 6ο οίκο: Γάμος από οίκτο ή υποχρέωση.

 • Κλήρος του Γάμου στον 7ο οίκο: Ευτυχισμένος γάμος.

 • Κλήρος του Γάμου στον 8ο οίκο: Γάμος για μια κληρονομιά.

 • Κλήρος του Γάμου στον 9ο οίκο: Γάμος στο εξωτερικό ή με αλλοδαπό.

 • Κλήρος του Γάμου στον 10ο οίκο: Γάμος λόγω του επαγγέλματος ή σχετικός με το επάγγελμα.

 • Κλήρος του Γάμου στον 11ο οίκο: Γάμος από φιλία ή που οφείλεται σε ένα φίλο.

 • Κλήρος του Γάμου στον 12ο οίκο: Δυστυχισμένος γάμος

Βρες πού έχεις τον Κλήρο του Γάμου

ΕΔΩ ή ΕΔΩ.

Read Full Post »

embracing-love-rohan-sandhir

Ο Κλήρος της Αγάπης αναφέρεται στις συναισθηματικές και σεξουαλικές σχέσεις. Οι επιρροές του διαφέρουν, ανάλογα με τον οίκο όπου βρίσκεται.

.

Ο Κλήρος της Αγάπης στους οίκους

 • Κλήρος της Αγάπης στον 1ο οίκο: Η αγάπη είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Με δυσμενείς όψεις, μπορεί να γίνει ακόμα και εμμονή.

 • Κλήρος της Αγάπης στον 2ο οίκο: Η αγάπη γίνεται αιτία για χρηματικά κέρδη ή απώλειες, ανάλογα με το αν οι όψεις όψεις είναι αρμονικές ή δυσαρμονικές

 • Κλήρος της Αγάπης στον 3ο οίκο: Συναισθηματικοί δεσμοί σε σύντομα ταξίδια.

 • Κλήρος της Αγάπης στον 4ο οίκο: Αργοπορημένη αγάπη.

 • Κλήρος της Αγάπης στον 5ο οίκο: Η αγάπη έχει κύριο αποδέκτη τα παιδιά.

 • Κλήρος της Αγάπης στον 6ο οίκο: Αγάπη για τους αδύναμους, τους ταπεινούς, τους αρρώστους.

 • Κλήρος της Αγάπης στον 7ο οίκο: Η αγάπη κατευθύνεται εξ ολοκλήρου στον σύντροφο.

 • Κλήρος της Αγάπης στον 8ο οίκο: Ο θάνατος της Αγάπης.

 • Κλήρος της Αγάπης στον 9ο οίκο: Έρωτες σε μακρινά ταξίδια, στο εξωτερικό ή με ξένους.

 • Κλήρος της Αγάπης στον 10ο οίκο: Έρωτες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την καριέρα σας.

 • Κλήρος της Αγάπης στον 11ο οίκο: Φιλία και αγάπη συνδέονται.

 • Κλήρος της Αγάπης στον 12ο οίκο: Θλιβερή, δυστυχισμένη αγάπη. 

.

Βρες πού έχεις τον Κλήρο της Αγάπης,

ΕΔΩ ή ΕΔΩ.

 

Read Full Post »

Κάθε πλανήτης σε σύνοδο με τον Κλήρο της Τύχης αποκτά μεγαλύτερη δυναμική. Η σύνοδος είναι η πιο ξεκάθαρη όψη. Ένας πλανήτης σε αντίθεση με τον Κλήρο της Τύχης απομακρύνει την μεταξύ τους επαφή, σε τετράγωνο δείχνει ότι ο πλανήτης συμμετέχει στην προσπάθεια επίτευξης της ευτυχίας που είχε υποσχεθεί (γενεθλίως) ο Κλήρος της Τύχης, ενώ σε τρίγωνο ο δρόμος για την επιτυχία και την ευτυχία φαίνεται εύκολος και βατός.

Ήλιος και Κλήρος της Τύχης: Όταν σε ένα ωροσκόπιο, ο Ήλιος κάνει σύνοδο με τον Κλήρο της Τύχης, η λεωφόρος της ευτυχίας, της επιτυχίας και της απόλυτης χαράς σηματοδοτείται από τη λάμψη του ίδιου του προσώπου, που με όλο του το είναι ανταποκρίνεται στο λαμπερό φως του Ήλιου.

Σελήνη και Κλήρος της Τύχης: Αν ένα άτομο γεννιέται την ανατολή, ο Κλήρος της Τύχης του είναι σε σύνοδο με τη Σελήνη (ενώ το ηλιοβασίλεμα, θα είναι σε όψη αντίθεσης μαζί της). Η συναισθηματική φύση, η φροντίδα, τα θέματα ασφάλειας ή δημόσιας ζωής θα είναι η λεωφόρος επίτευξης της ευτυχίας και της επιτυχίας.

Ερμής και Κλήρος της Τύχης: Αν ο Ερμής είναι σε σύνοδο με τον Κλήρο της Τύχης, το πρόσωπο αυτό θα χρησιμοποιεί τις νοητικές ικανότητές του και μια πνευματική προσέγγιση για να βρει την ευτυχία και την επιτυχία. Θα του είναι επίσης εξαιρετικά εύκολο να επικοινωνεί, είτε προφορικώς είτε γραπτώς.

Αφροδίτη και Κλήρος της Τύχης: Αν η Αφροδίτη είναι σε σύνοδο με τον Κλήρο της Τύχης, η ισχύς της Αφροδίτης θα ενισχυθεί, και το πρόσωπο θα έχει τεράστια προσωπική γοητεία. Πιθανότατα, θα είναι όμορφο, με την αρμονία και την ισορροπία να έρχονται με ευκολία σε αυτό.

Άρης και Κλήρος της Τύχης: Αν ο Άρης είναι σε σύνοδο με τον Κλήρο της Τύχης, η ισχύς του Άρη θα ενισχυθεί στις πιο θετικές μορφές της. Το άτομο με αυτό το συνδυασμό θα εμφανίζει ενστικτωδώς δυναμικές και πρωτοποριακές ιδιότητες. Θα είναι σε θέση να επικεντρωθεί σε μία προσπάθεια τη φορά, και να εργαστεί μόνο του μέχρι να την ολοκληρώσει.

Δίας και Κλήρος της Τύχης: Αν ο Δίας είναι σε σύνοδο με τον Κλήρο της Τύχης, η ισχύς του Δία θα ενισχυθεί σε όλες τις θετικές μορφές της. Το άτομο με αυτό το συνδυασμό είναι από τη φύση του αισιόδοξο, βέβαιο ότι όλες οι καταστάσεις θα πάνε καλά, και σε γενικές γραμμές ευχαριστημένο, με την κάθε μέρα να τον φέρνει πιο κοντά στην επιτυχία, τον πλούτο και τη χαρά.

Κρόνος και Κλήρος της Τύχης: Αν ο Κρόνος είναι σε σύνοδο με τον Κλήρο της Τύχης, η ισχύς των θετικών χαρακτηριστικών του Κρόνου θα ενισχυθεί. Το άτομο με αυτό το συνδυασμό θα έχει μια σοβαρή προσέγγιση στη ζωή, με μια αίσθηση αποφασιστικότητας να εκπληρώσει το πεπρωμένο του, και ένα αίσθημα ευθύνης στον κόσμο.

Ουρανός και Κλήρος της Τύχης: Αν ο Ουρανός είναι σε σύνοδο με τον Κλήρο της Τύχης, η ισχύς του Ουρανού ενισχύεται. Το άτομο με αυτό το συνδυασμό είναι καινοτόμο, πρωτότυπο, μοναδικό, και εφευρετικό. Αυτή η σύνοδος μπορεί να σημαίνει ακόμη και ένα δυναμικό στην εκμάθηση της αστρολογίας. Το άτομο αυτό έχει επίσης χαρίσματα και ταλέντα στην ενασχόληση με την επιστημονική τεχνολογία και τους υπολογιστές.

Ποσειδώνας και Κλήρος της Τύχης: Αν ο Ποσειδώνας είναι σε σύνοδο με τον Κλήρο της Τύχης, η ευτυχία και η επιτυχία θα έρθουν εύκολα στο πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον Ποσειδώνα με θετικό τρόπο. Οι τομείς στους οποίους μπορεί να βρει την εκπλήρωσή του είναι εκείνοι της μεταφυσικής, της πνευματικής εργασίας, των τεχνών, της μουσικής, της θαλάσσιας ζωής, των υποβρύχιων ή διαστημικών εξερευνήσεων.

Πλούτωνας και Κλήρος της Τύχης: Αν ο Πλούτωνας είναι σε σύνοδο με τον Κλήρο της Τύχης, η ισχύς του Πλούτωνα θα ενισχυθεί θετικά. Το άτομο μπορεί να βρει την ευτυχία και την επιτυχία στην ενασχόληση με όλες τις μορφές της έρευνας, από τη διαλεύκανση εγκλημάτων ως την ψυχολογία, την ψυχιατρική, τη γενετική μηχανική και την ανακάλυψη νέων θεραπειών για σοβαρές ασθένειες. Μπορεί να σπουδάσει τα μυστήρια της ζωής, προκειμένου να μεταμορφώσει και να βελτιώσει τη ζωή στη Γη για όλη την ανθρωπότητα.

Read Full Post »

Οδηγίες:

1. Για να βρεις όλους τους αραβικούς Κλήρους σου, μπορείς να πας ΕΔΩ.

2. Επίλεξε έναν αραβικό Κλήρο από το μενού Part. Κάθε Κλήρος βρίσκεται από έναν μαθηματικό τύπο 3 μερών, που περιλαμβάνει ένα Προσωπικό Σημείο (Personal Point) -συνήθως τον Ωροσκόπο-, έναν Σημειοδότη (Significator ) και έναν Ενεργοποιητή (Trigger).

3. Συμπλήρωσε το ζώδιο, τη μοίρα και τα λεπτά (προαιρετικό) για κάθε Κλήρο. Ορισμένοι Κλήροι που αναφέρονται εδώ, έχουν δύο εκδόσεις: AM και PM. Η PM έκδοση είναι μια αντίστροφη εκδοχή της ΑΜ και, όταν ενδείκνυται, τα άτομα που γεννήθηκαν στη διάρκεια της ημέρας (Ήλιος στον 7ο – 12ο οίκο) θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον τύπο AM, ενώ τα άτομα που γεννήθηκαν το βράδυ (Ήλιος στον 1ο – 6ο οίκο) θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον τύπο PM.

4. Πάτα το κουμπί «Find Arabic Part» για να δεις τον αραβικό Κλήρο σου. Το αποτέλεσμα δείχνει τις μοίρες και τα λεπτά του ζωδίου, στο οποίο βρίσκεται ο Κλήρος.

Read Full Post »

Για να βρεις πού έχεις τον Κλήρο της Τύχης, θα χρειαστεί να φτιάξεις τον γενέθλιο χάρτη σου.

Οδηγίες ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Επίσης, μπορείς να πας ΕΔΩ, κι αφού επιλέξεις από την αριστερή στήλη Sign Up (FREE), συμπληρώνεις τη φόρμα και πατάς οκ. Στο εμαιλ που έδωσες, θα λάβεις λινκ επιβεβαίωσης που σε οδηγεί ξανά στο σάιτ. Μ΄αυτό τον τρόπο γίνεται αυτόματη είσοδος, και μπορείς τώρα να επιλέξεις από την αριστερή στήλη του σάιτ, την ένδειξη Arabicparts

Read Full Post »

Σε ένα ωροσκόπιο, ο Κλήρος της Τύχης είναι μια απόφυση του σεληνιακού κύκλου σε σχέση με τον Ωροσκόπο. Είναι, επομένως, ένα τρισδιάστατο ευαίσθητο σημείο, και όχι πλανήτης. Είναι ένα μέρος όπου μπορούμε να βρούμε την ευτυχία, να βιώσουμε την εμπειρία του κέρδους, και να νιώσουμε τυχεροί εκεί που δηλώνει ο οίκος όπου κατοικεί ο Κλήρος αυτός, και σύμφωνα με το ζώδιο στο οποίο βρίσκεται. Δεδομένου ότι κάθε ζώδιο έχει θετικά αλλά και αρνητικά χαρακτηριστικά, ο Κλήρος της Τύχης, τοποθετημένος σε ένα ζώδιο, μετριάζει τα αρνητικά χαρακτηριστικά του ζωδίου αυτού.

Κλήρος της Τύχης στον ΚΡΙΟ: Το χαρακτηριστικό στυλ του Κριού είναι η δράση, η τόλμη, η αυτοπεποίθηση, η διεκδίκηση. Ο Κριός παίρνει πρωτοβουλίες. Το άτομο με Κλήρο της Τύχης στον Κριό θα αποκτήσει την ευτυχία και την επιτυχία μέσα από καινοτόμες και δημιουργικές προσπάθειες.

Κλήρος της Τύχης στον ΤΑΥΡΟ: Το χαρακτηριστικό του Ταύρου είναι η παραγωγικότητα, με την ανάγκη να βλέπει απτά αποτελέσματα. Το άτομο με Κλήρο της Τύχης στον Ταύρο είναι προσεκτικό και πρακτικό στην επιδίωξη της ευτυχίας και της επιτυχίας.

Κλήρος της Τύχης στους ΔΙΔΥΜΟΥΣ: Το χαρακτηριστικό των Διδύμων είναι η προσέγγιση και το στυλ τους είναι επικοινωνιακό. Το άτομο με Κλήρο της Τύχης στους Διδύμους χρησιμοποιεί τις επικοινωνιακές και μαθησιακές ικανότητές του στην επιδίωξη της ευτυχίας και της επιτυχίας.

Κλήρος της Τύχης στον ΚΑΡΚΙΝΟ: Το χαρακτηριστικό του Καρκίνου είναι η ζεστασιά, η φροντίδα, και το στυλ του είναι μητρικό. Το άτομο με Κλήρο της Τύχης στον Καρκίνο επιδιώκει την ασφάλεια στον οικογενειακό του κύκλο και στο σπίτι του. Γι ‘αυτόν, η ασφάλεια είναι απαραίτητη για την ευτυχία και την επιτυχία.

Κλήρος της Τύχης στο ΛΕΟΝΤΑ: Το χαρακτηριστικό στυλ του Λέοντα είναι επιδεικτικό, μεγαλοπρεπές και γενναιόδωρο. Ο Λέων έχει αυτοπεποίθηση και ηγετικές ικανότητες. Ενεργεί αυτόνομα εκφραστικά, δραματικά και δημιουργικά. Το άτομο με Κλήρο της Τύχης στο Λέοντα χρειάζεται αναγνώριση από τους άλλους για να αισθάνεται ευτυχές και επιτυχημένο.

Κλήρος της Τύχης στην ΠΑΡΘΕΝΟ: Το χαρακτηριστικό στυλ της Παρθένου είναι πνευματικό, αναλυτικό, συντηρητικό, και πάντα αναζητά την τελειότητα. Το άτομο με Κλήρο της Τύχης στην Παρθένο χρησιμοποιεί την ικανότητά του στη σχολαστική ανάλυση των λεπτομερειών για την επίτευξη της ευτυχίας και της επιτυχίας.

Κλήρος της Τύχης στο ΖΥΓΟ: Το χαρακτηριστικό ύφος του Ζυγού περιλαμβάνει την ομορφιά, την ισορροπία, τη δικαιοσύνη, και την αμεροληψία. Το άτομο με Κλήρο της Τύχης στο Ζυγό αναζητά την ευτυχία και την επιτυχία στις συντροφικές σχέσεις του και στο γάμο.

Κλήρος της Τύχης στο ΣΚΟΡΠΙΟ: Το χαρακτηριστικό στυλ του Σκορπιού είναι μυστικοπαθές και έντονο. Για το άτομο με Κλήρο της Τύχης στο Σκορπιό, κανένα σχέδιο και καμιά «συνωμοσία» δεν είναι τόσο περίπλοκα, ώστε να το εμποδίσουν να τα χρησιμοποιήσει για την επίτευξη της ευτυχίας και της επιτυχίας.

Κλήρος της Τύχης στον ΤΟΞΟΤΗ: Το χαρακτηριστικό ύφος του Τοξότη είναι περιπετειώδες και επεκτατικό. Το άτομο με Κλήρο της Τύχης στον Τοξότη θα αποκτήσει την ευτυχία και την επιτυχία μέσω του ανοίγματος προς αχανείς διανοητικούς και φιλοσοφικούς ορίζοντες.

Κλήρος της Τύχης στον ΑΙΓΟΚΕΡΩ: Το χαρακτηριστικό ύφος του Αιγόκερω είναι σοβαρό και φιλόπονο. Το άτομο με Κλήρο της Τύχης στον Αιγόκερω θα βρει την ευτυχία και την επιτυχία μέσα από τη σκληρή δουλειά, την αποφασιστικότητα και την επίτευξη των στόχων του.

Κλήρος της Τύχης στον ΥΔΡΟΧΟΟ: Το χαρακτηριστικό του Υδροχόου είναι ο ιδεαλισμός, η καινοτομία και η μοναδικότητα. Το άτομο με Κλήρο της Τύχης στον Υδροχόο θα βρει την ευτυχία και την επιτυχία, συνεισφέροντας σε έναν κοινό στόχο ή εφευρίσκοντας κάτι που είναι προς όφελος όλων.

Κλήρος της Τύχης στους ΙΧΘΕΙΣ: Το χαρακτηριστικό στυλ των Ιχθύων είναι πνευματικό και μυστικιστικό. Το άτομο με Κλήρο της Τύχης στους Ιχθείς θα βρει την ευτυχία και την επιτυχία με την επικέντρωση σε υψηλότερα ιδανικά.

Read Full Post »

Παραδοσιακά, ο Κλήρος της Τύχης υποδεικνύει την περιοχή στο ωροσκόπιο, όπου το άτομο θεωρεί ότι «η τύχη του χαμογελά». Για κάποιους, «καλή τύχη» σημαίνει αφθονία χρημάτων, για άλλους δημόσια αναγνώριση, και για άλλους αγάπη, καλή υγεία, κτλ. Η προσωπική ερμηνεία του όρου «καλή τύχη» βρίσκεται στο ζώδιο και τον οίκο όπου είναι τοποθετημένος ο Κλήρος της Τύχης.

Ο Κλήρος της Τύχης στον 1ο οίκο:Το άτομο με Κλήρο της Τύχης στον 1ο οίκο είναι ένα άτομο που γεννήθηκε πάνω σε μια Νέα Σελήνη ή αμέσως μετά, και ως εκ τούτου φέρει τα χαρακτηριστικά μιας προσωπικότητας Νέας Σελήνης. Αντιμετωπίζει τις καταστάσεις της ζωής του με έναν έντονα προσωπικό τρόπο. Αν παρουσιάσει τον εαυτό του και τα μοναδικά επιτεύγματά του έξω στον κόσμο, όπου μπορούν οι άλλοι να τα δουν, θα αποκτήσει μεγάλη επιτυχία και ευτυχία. Πρόκειται για ένα άτομο που επιθυμεί να ξεχωρίζει με τον δικό του τρόπο. Έχει τη γοητεία και τον ανθρώπινο μαγνητισμό του ζωδίου του Ωροσκόπου του.

Ο Κλήρος της Τύχης στον 2ο οίκο:Το άτομο με Κλήρο της Τύχης στον 2ο οίκο έχει την πρόθεση, την υπομονή, την αντοχή και την προθυμία να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά περιουσιακά του στοιχεία, τα ταλέντα, τις ικανότητες, και τις προσπάθειες να αγωνιστεί για την οικονομική του επιτυχία. Ο ίδιος αισθάνεται ευτυχής όταν κερδίζει χρήματα και συλλέγει αγαθά για τον εαυτό του, και δεν αισθάνεται καμία ενοχή γι΄αυτό. Θέλει αυτά τα αποκτήματα, προκειμένου να εκφράσει τον εαυτό του. Ο Κλήρος της Τύχης στο 2ο οίκο ευνοεί την απόκτηση χρημάτων. Το άτομο ανησυχεί για την οικονομική του ασφάλεια αλλά δεν υπάρχει λόγος ν΄ανησυχεί.

Ο Κλήρος της Τύχης στον 3ο οίκο:Το άτομο με Κλήρο της Τύχης στον 3ο οίκο έχει ανάγκη να επικοινωνεί και να συνδέεται με το περιβάλλον του, την κοινότητα στην οποία ανήκει, την οικογένειά του. Ο Κλήρος της Τύχης εδώ του δίνει τη δυνατότητα να καλύψει και τις δύο ανάγκες του. Συχνά βρίσκουμε αυτήν την τοποθέτηση στους χάρτες εκπαιδευτικών, συγγραφέων, ομιλητών, δημοσιογράφων, και όσων εκφράζονται με λέξεις. Νιώθει ευτυχισμένος, όταν μεταφέρει τις ιδέες και τα συναισθήματά του στους άλλους.

Ο Κλήρος της Τύχης στον 4ο οίκο:Το άτομο με Κλήρο της Τύχης στον 4ο οίκο χρειάζεται μια αίσθηση του σπιτιού και της ρίζας, χρειάζεται ασφάλεια και σταθερότητα για να είναι απόλυτα ευχαριστημένο. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι χρειάζεται ένα σπίτι. Σπίτι του μπορεί να είναι ένα ιδανικό, ένα πρόσωπο, μια ατμόσφαιρα όπου μπορεί να αισθανθεί στέρεα, να νιώσει ότι ακουμπά σε «πλάτες». Τότε, μπορεί να αναζητήσει την εκπλήρωση στην επαγγελματική αναγνώριση του 10ου οίκου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι συνήθως πολύ πατριώτες, με έντονα συναισθήματα για το σπίτι, την πατρίδα και τους γονείς. Ο Κλήρος της Τύχης στον 4ο οίκο συνήθως σημαίνει ότι το πρόσωπο θα είναι πλούσιο κατά το τελευταίο τρίτο της ζωής του.

Ο Κλήρος της Τύχης στον 5ο οίκο:Το άτομο με Κλήρο της Τύχης στον 5ο οίκο ξεχειλίζει από δημιουργική και συναισθηματική ενέργεια. Χρειάζεται να εκφράσει αυτή την ενέργειά του, και βρίσκει μεγάλη ικανοποίηση σε δημιουργικές ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Τον έλκει η περιπέτεια και η τύχη του χαμογελά μέσω του τζόγου ή δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν με τα παιδιά. Αυτό το άτομο έχει μεγάλες ικανότητες στους τομείς της τέχνης, του θεάτρου, της μουσικής, της λογοτεχνίας και της ευρεσιτεχνίας. Θέλει να δίνεται ολόψυχα σε αυτό που κάνει, και χρειάζεται την εκτίμηση και το χειροκρότημα.

Ο Κλήρος της Τύχης στον 6ο οίκο:Το άτομο με Κλήρο της Τύχης στον 6ο οίκο γεννήθηκε ακριβώς πριν από μια Πανσέληνο. Τον ενδιαφέρει η αυτοβελτίωση και η αυτοπειθαρχία, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί με τέτοια απόδοση που να μην χρειάζεται να δίνει προσοχή στις μικρές καθημερινές λεπτομέρειες. Το μυαλό του είναι σε μεγαλύτερα πράγματα. Αναζητά τις αδικίες στη ζωή, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμεύσει βελτιώνοντας τις ζωές των άλλων. Μπορεί να εξυπηρετεί ανθρώπους που περιορίζονται σε νοσοκομεία ή σε φυλακές, να συμμετέχει σε αγώνες για τα δικαιώματα των ζώων, ή να ηγείται μιας ομάδας εργαζομένων σε ένα συνδικάτο. Άλλωστε, αυτός είναι ο οίκος της Παρθένου, δηλαδή ο οίκος της προσφοράς.

Ο Κλήρος της Τύχης στον 7ο οίκο:Το άτομο με Κλήρο της Τύχης στον 7ο οίκο γεννήθηκε αμέσως μετά από μία Πανσέληνο. Είναι ένα πρόσωπο τόσο ιδεαλιστικό, ώστε θέλει να βλέπει μόνο το καλύτερο σε όλα, σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σε κάθε πρόβλημα. Αναζητά την ποιότητα σε όλες τις σχέσεις του, γιατί επιδιώκει την προσωπική φώτιση. Ενδιαφέρεται να μάθει το σκοπό της ζωής του. Η προσωπικότητά του λάμπει μέσα από τις σχέσεις και τις συνεργασίες του. Ο Κλήρος της Τύχης στον 7ο οίκο μπορεί να οδηγήσει σε σχέσεις και συνεργασίες με ανθρώπους πλούσιους.

Ο Κλήρος της Τύχης στον 8ο οίκο:Το άτομο με Κλήρο της Τύχης στον 8ο οίκο είναι «ειδικό» στα θέματα του 8ου οίκου, ενδιαφέρεται για τον αποκρυφισμό, έχει ισχυρές αναγεννητικές και αναζωογονητικές δυνάμεις, και μπορεί να είναι εμπειρογνώμονας στην έρευνα και την αναζήτηση. Κρατά τόσο καλά ένα μυστικό, που μοιάζει με διεθνή διπλωμάτη, και μπορεί πραγματικά να εισπράξει οφέλη ζώντας με αυτόν τον τρόπο τη ζωή του. Μπορεί επίσης να βγάζει τα προς το ζην από τα ταλέντα και τις ικανότητες των άλλων, όπως θα έκανε ένας θεατρικός επιχειρηματίας ή να διαχειρίζεται χρήματα άλλων. Πρόκειται συνήθως για ένα άτομο πολύ ελκυστικό, λόγω του προσωπικού μαγνητισμού του.

Ο Κλήρος της Τύχης στον 9ο οίκο:Το άτομο με Κλήρο της Τύχης στον 9ο οίκο βρίσκει έκφραση μέσα από τα ταξίδια, τη φιλοσοφία, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη φιλοσοφική σκέψη, την πνευματικότητα, ή τις εκδόσεις. Μπορεί να βρει την τύχη του μακριά από το σπίτι ή την πατρίδα του. Αυτό το άτομο ενδέχεται να ωφεληθεί από ανθρώπους που βρίσκονται σε απόσταση. Οι σπουδές του φέρνουν λαμπρές ιδέες, που τις χρησιμοποιεί για να βοηθήσει άλλους. Είναι ένα πρόσωπο έμφυτα διορατικό. Τα περισσότερα επιτεύγματά του είναι διανοητικά. Είναι άτομο που διευρύνει συνεχώς τους ορίζοντές του και επιδιώκει την επέκταση μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης.

Ο Κλήρος της Τύχης στον 10ο οίκο:Το άτομο με Κλήρο της Τύχης στον 10ο οίκο γνωρίζει, κατά βάθος, ότι πρέπει να εκπληρώσει το ρόλο του στην κοινωνία. Επιλέγει ένα πεδίο όπου μπορεί να είναι «επαγγελματίας». Χρειάζεται μια θέση στον κόσμο, όπου το στάτους του να είναι υψηλό και το όνομά του συνδεδεμένο με το πεδίο με το οποίο ασχολείται. Αυτός είναι ο οίκος της αναγνώρισης και της δημόσιας εικόνας, της καριέρας και της φιλοδοξίας, της επιτυχίας και της ευθύνης. Άλλωστε, πρόκειται για τον οίκο του Αιγόκερου, έτσι το πρόσωπο του οποίου ο Κλήρος της Τύχης είναι εδώ, δεν φοβάται τη σκληρή δουλειά και την προσπάθεια, αν υπάρχει ένας στόχος που πρέπει να επιτευχθεί.

Ο Κλήρος της Τύχης στον 11ο οίκο:Το άτομο με Κλήρο της Τύχης στον 11ο οίκο είναι συνήθως πολύ μπροστά από την εποχή στην οποία ζει, σε νοοτροπία, όνειρα, ελπίδες, στόχους καθώς και στην άποψή του για τον κόσμο. Σκέφτεται με όρους αδελφότητας, αλτρουισμού, ενότητας και ανθρωπιστικών αξιών. Θέλει να κάνει πράγματα που ωφελούν την κοινωνία στο σύνολό της. Αυτός είναι ο λόγος που μερικές φορές βλέπει τον εαυτό του ως μεταρρυθμιστή και ως μοχλό βελτίωσης των κοινωνικών, πολιτιστικών, ή πνευματικών αξιών στους γύρω του. Επιθυμεί την καλυτέρευση των συνθηκών για την κοινότητά του, καθώς και για όλη την ανθρωπότητα.

Ο Κλήρος της Τύχης στον 12ο οίκο:Το άτομο με Κλήρο της Τύχης στον 12ο οίκο έχει μια μοναδική ευκαιρία να μετασχηματίσει ή να διαλύσει το προσωπικό του Κάρμα. Είναι ένα άτομο με μεντιουμιστικά ταλέντα και προφητικό χάρισμα. Τα όνειρά του συχνά του δίνουν απαντήσεις. Η κλίση του στην πνευματικότητα, το μυστικισμό, την ψευδαίσθηση και τη φαντασία μπορεί να αποδειχτεί παραγωγική στο χώρο του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, και των έργων φαντασίας. Οι εχθροί του αλλάζουν συχνά τη στάση τους από εχθρότητα σε ουδετερότητα, και μερικές φορές ακόμη και σε καλοσύνη. Κατά κανόνα, όμως, ο ίδιος αγνοεί την καλή του τύχη.

Read Full Post »

Ο κλήρος της τύχης στον Κριό ή στον Πρώτο Οίκο σημαίνει, ότι η ανεξαρτησία και η δράση σου δίνουν χαρά. Γενικά, νιώθεις ολοκληρωμένη όταν πετυχαίνεις τους στόχους σου.

Ο κλήρος της τύχης στον Ταύρο ή στο Δεύτερο Οίκο σημαίνει, ότι η σταθερότητα, η ασφάλεια σου δίνουν χαρά. Επίσης, κοντά στη φύση νιώθεις ειρήνη και ηρεμία.

Ο κλήρος της τύχης στους Διδύμους ή στον Τρίτο Οίκο σημαίνει, ότι η μάθηση, η γνώση και η επικοινωνία σου δίνουν χαρά.

Ο κλήρος της τύχης στον Καρκίνο ή στον Τέταρτο Οίκο σημαίνει, ότι νιώθεις χαρά όταν έρχεται σε επαφή με τον εσώτερο εαυτό σου και μέσα από καινούργια ξεκινήματα.

Ο κλήρος της τύχης στο Λέοντα ή στον Πέμπτο Οίκο σημαίνει, ότι οι δημιουργικές ασχολίες σου δίνουν χαρά και έμπνευση.

Ο κλήρος της τύχης στην Παρθένο ή στον Έκτο Οίκο σημαίνει, ότι η δουλειά, η εξυπηρέτηση και η οργάνωση δίνει χαρά στη ζωή σου.

Ο κλήρος της τύχης στο Ζυγό ή στον Έβδομο Οίκο σημαίνει, ότι νιώθεις χαρά όταν δημιουργείς αρμονικές και σωστές προσωπικές σχέσεις και βρίσκεσαι ανάμεσα σε κόσμο.

Ο κλήρος της τύχης στο Σκορπιό ή στον Όγδοο Οίκο σημαίνει, ότι η αναγέννηση των προσωπικών σου αξιών σου δίνει χαρά.

Ο κλήρος της Τύχης σου στον Τοξότη ή στον Ένατο Οίκο σημαίνει, ότι για σένα η ζωή σου θα είναι γεμάτη, όταν τη ζεις στο έπακρο. Θα νιώθεις ευχαρίστηση μέσα από την ελευθερία και την περιπέτεια.

Ο κλήρος της τύχης στον Αιγόκερω ή στο Δέκατο Οίκο σημαίνει, ότι νιώθεις χαρά όταν επιτυγχάνεις τους στόχους σου και τις φιλοδοξίες σου και όταν συγκροτείς το «εγώ» σου και δομείς τις εσωτερικές σου αξίες.

Ο κλήρος της τύχης στον Υδροχόο ή στον Ενδέκατο Οίκο σημαίνει, ότι νιώθεις χαρά μέσα από την ελευθερία την ανεξαρτησία και τις ανθρωπιστικές δραστηριότητες.

Ο κλήρος της τύχης στους Ιχθείς ή στο Δωδέκατο Οίκο σημαίνει, ότι οι πνευματικές ασχολίες και η προσφορά προς το συνάνθρωπο σου δίνουν χαρά.

Για να βρεις τον Κλήρο της Τύχης, μπορείς να πας ΕΔΩ.

nebesnyel

Read Full Post »

Older Posts »