Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for the ‘2.Ερμηνεία Σ.Επιστροφής’ Category

Τι είναι η σεληνιακή επιστροφή; Eίναι ο μηνιαίος χάρτης της στιγμής που η Σελήνη επιστρέφει στην ακριβή θέση που είχε κατά τη γέννησή σας, και απεικονίζει τις επιρροές που θα δεχθείτε τον ερχόμενο μήνα. Η Σελήνη επιστρέφει στη γενέθλια θέση της κάθε 28 περίπου ημέρες. Η ερμηνεία της είναι ίδια με της ηλιακής επιστροφής, με τη διαφορά ότι η σεληνιακή καλύπτει μόνο τις επιρροές και τις τάσεις που επικρατούν κατά τη διάρκεια ενός μήνα, δηλαδή μέχρι την επόμενη σεληνιακή επιστροφή, μετά από 28 μέρες περίπου. Για να φτιάξετε το χάρτη σας πρέπει να δηλώσετε ως τοποθεσία, την τρέχουσα τοποθεσία όπου βρίσκεστε, επειδή ο τόπος επηρεάζει την οικοθεσία των πλανητών, και κατ΄επέκταση τους αντίστοιχους τομείς της ζωής σας. Οι πλανήτες παραμένουν στο ίδιο ζώδιο, όπου και να βρίσκεστε. Ο χάρτης σεληνιακής επιστροφής είναι ένας «οδηγός» για τις επιρροές και τις τάσεις του μήνα, και συσχετίζοντάς τον με τον γενέθλιο χάρτη και τις όψεις ανάμεσα στους δύο αυτούς χάρτες, μπορείτε να αντλήσετε πολλές πληροφορίες. Είναι πολύ χρήσιμος, γιατί εντοπίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα των τάσεων που εμφανίζονται στον χάρτη Ηλιακής Επιστροφής, αφού η ηλιακή επιστροφή αφορά ολόκληρο το έτος. Δεδομένου ότι η Σελήνη είναι ο βασικός δείκτης σε θέματα υγείας, σ΄έναν χάρτη σεληνιακής επιστροφής δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις διελεύσεις που επηρεάζουν άμεσα τη Σελήνη.

Τι σας αποκαλύπτει μια σεληνιακή επιστροφή; Περιγράφει το συναισθηματικό αντίκτυπο της επιρροής των πλανητών για το μήνα που έρχεται, δείχνει τι μας επηρεάζει συναισθηματικά αυτό το μήνα και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Δείχνει τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή σας ή τις συναισθηματικές συνέπειες των γεγονότων αυτών; Μπορεί να τα δείξει και τα δύο, αφού σας βοηθά να αναγνωρίσετε τις πηγές ενέργειας και το πώς αυτές θα εκφραστούν. Μια σεληνιακή επιστροφή δεν είναι κρυστάλλινη σφαίρα, αλλά μια «εικόνα» του τι μπορείτε να περιμένετε κατά τη διάρκεια ενός μήνα, όπως καθορίζεται από τους πλανήτες στο χάρτη σας. Μια σεληνιακή επιστροφή αφορά ΜΟΝΟ έναν μήνα.

Η προσωπική Σεληνιακή επιστροφή σας: Όπως και σε έναν γενέθλιο χάρτη, το πρώτο πράγμα που κοιτάζουμε είναι ο οίκος όπου βρίσκονται ο Ήλιος, η Σελήνη και ο Ωροσκόπος. Η οικοθεσία και οι όψεις που δέχονται, αποτελούν τη βασική δυναμική του μήνα. Οι οίκοι που φιλοξενούν τον Ήλιο και τη Σελήνη αποκαλύπτουν σε ποιους τομείς της ζωής θα εστιάσουμε τη δράση μας, ενώ το ζώδιο του Ωροσκόπου δείχνει το συνολικό ύφος του μήνα. Ακολουθούν οι όψεις του Ήλιου και της Σελήνης, των Γωνιών, και των εσωτερικών πλανητών μεταξύ τους, αλλά και με τους μεσαίους και εξωτερικούς πλανήτες. Τελευταίες έρχονται οι όψεις των μεσαίων και των εξωτερικών πλανητών μεταξύ τους, που μας δίνουν το γενικότερο υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα κινηθούν οι υπόλοιποι. Αυτά, σε συνδυασμό με τα 4 Στοιχεία (αέρας, γη, φωτιά, νερό) του γενέθλιου χάρτη σας που παρουσιάζονται τονισμένα στο χάρτη σεληνιακής επιστροφής, δίνουν μια συνολική εικόνα του μήνα.

Καθημερινά γεγονότα: Οι καθημερινές επιρροές φαίνονται κυρίως από τη διέλευση της Σελήνης καθώς περνά μέσα από τους γενέθλιους οίκους και έρχεται σε επαφή τόσο με τους γενέθλιους πλανήτες όσο και με τους πλανήτες σεληνιακής επιστροφής. Το πέρασμά της αυτό πυροδοτεί γεγονότα που μπορεί να είναι σύντομα μεν, συνδέονται όμως με τα πιο μακροχρόνια και παγιωμένα ζητήματα του γενέθλιου χάρτη.

Σελήνη Κενή πορείας: Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η διελαύνουσα Σελήνη έχει σχηματίσει την τελευταία της όψη με κάποιον πλανήτη και πριν αλλάξει ζώδιο, περιγράφεται ως «Σελήνη κενή πορείας». Το φαινόμενο μπορεί να διαρκέσει από λίγα λεπτά έως και πάνω από μία ημέρα. Επειδή η Σελήνη τη δεδομένη αυτή στιγμή δεν «πατά τα πόδια της στη γη», θεωρείται γενικά μια περίοδος που δεν ευνοεί τις σημαντικές αποφάσεις, αλλά προσφέρεται για σκέψη και αναδιοργάνωση. Αν έχετε γενέθλιους πλανήτες στις τελευταίες μοίρες ενός ή περισσότερων ζωδίων, όμως, συνήθως η Σελήνη κενή πορείας μπορεί να εξακολουθεί να κάνει όψεις στο χάρτη σας, καθιστώντας σας την εξαίρεση του κανόνα, και δίνοντας σας το πλεονέκτημα της λήψης αποφάσεων τη δεδομένη αυτή στιγμή. Η Σελήνη ξεκινά την «κενή της πορεία», όταν σχηματίζει την τελευταία όψη της στο χάρτη σας και τελειώνει όταν η Σελήνη μπαίνει στο επόμενο ζώδιο.

 

Τι κοιτάζουμε σε έναν χάρτη σεληνιακής επιστροφής:

1. Τον Ωροσκόπο σεληνιακής επιστροφής & σε ποιο γενέθλιο οίκο πέφτει

2. Το Μεσουράνημα σεληνιακής επιστροφής & σε ποιο γενέθλιο οίκο πέφτει

3. Τη Σελήνη σε ποιον οίκο σεληνιακής επιστροφής πέφτει

4. Τις όψεις της Σελήνης

5. Τον Ήλιο και σε ποιον οίκο πέφτει

6. Σε ποιους οίκους πέφτουν οι άλλοι πλανήτες

Σε έναν χάρτη σεληνιακής επιστροφής, πολλά ερωτήματα απαντώνται από τον οίκο όπου βρίσκεται ο Ωροσκόπος σεληνιακής επιστροφής καθώς και το ζώδιο και ο οίκος όπου βρίσκεται η Σελήνη.

Ο Ωροσκόπος επιστροφής σε:

Μεταβλητά ζώδια δείχνει μια φάση προετοιμασίας ή πολλές διακυμάνσεις.

Σταθερά ζώδια δείχνει πιο παγιωμένες συνθήκες ή σταθερότητα.

Σε παρορμητικά ζώδια δείχνει την προσωπική δράση.

 

Ο Ωροσκόπος:

Σε Φωτιά, δείχνει δράση

Σε Νερό τονίζει τα ψυχικά ζητήματα

Σε  Γη τονίζει τα πρακτικά ζητήματα,

Σε Αέρα τονίζει τα πνευματικά ζητήματα.

Αν η Σελήνη είναι σε Γωνιακό οίκο (1ο, 7ο, 10ο) αποτελεί σημαντική ένδειξη δράσης, δείχνοντας πως κάποια πράγματα θα συμβούν.

Η Σελήνη σε διάδοχους οίκους ( 2,5,8,11) δείχνει συμπεράσματα, καταλήξεις, ολοκλήρωση, τέλος.

 

Βήματα ερμηνείας του χάρτη Σεληνιακής Επιστροφής

1. Ρίξτε μια γενική ματιά στο χάρτη. Αν τα στοιχεία του είναι διάσπαρτα εδώ κι εκεί, δείχνει μια ποικιλία από ενδιαφέροντα και δραστηριότητες τον συγκεκριμένο μήνα. Αν είναι κάπου συγκεντρωμένα, δείχνει εστίαση του ενδιαφέροντός σας στους συγκεκριμένους οίκους που καταλαμβάνουν, και άρα στους συγκεκριμένους τομείς της ζωής σας. Δείτε ποιο ημισφαίριο είναι περισσότερο τονισμένο.

2. Κοιτάξτε τα χαρακτηριστικά των ζωδίων που είναι περισσότερο τονισμένα. Ποια ποιότητα (θεμελιώδης, σταθερή, μεταβλητή), ποιο Στοιχείο (φωτιά, γη, αέρας, νερό) και ποια πολικότητα (γιν ή γιανγκ, θετική ή αρνητική) είναι τονισμένη στο χάρτη σας; Τι λείπει από όλα; Πώς σχετίζονται όλα αυτά με τον γενέθλιο χάρτη; Κάποιος, για παράδειγμα, που έχει μια γενέθλια έμφαση στην Παρορμητική Φωτιά μπορεί να έχει πολλά να μάθει σχετικά με την πρακτικότητα, αν ο χάρτης σεληνιακής επιστροφής του τονίζει τη Σταθερή Γη. Οι αποκλίσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

3. Σε ποιο ζώδιο βρίσκεται ο Ωροσκόπος της σεληνιακής σας επιστροφής; Αυτό θα φέρει το αντίστοιχο γενέθλιο ζώδιο και οίκο του Ωροσκόπου στο προσκήνιο, δίνοντας στον οίκο πρωτεύουσα σημασία.

4. Ποιοι οίκοι καταλαμβάνονται από πλανήτες;

5. Υπάρχουν Stellium (3 ή περισσότεροι πλανήτες σε ίδιο ζώδιο ή οίκο);

6. Πού ακριβώς πέφτει η μοίρα του γενέθλιου Ωροσκόπου στο χάρτη σεληνιακής επιστροφής;

7. Δείτε τα ζώδια που βρίσκονται στις ακμές, αφού υποδεικνύουν τις ανάγκες σας, τα κίνητρά σας και την προσφορά σας. Ο Κριός στο χάρτη σεληνιακής επιστροφής δείχνει σε ποιον τομέα θέλουμε να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο, να κάνουμε μια νέα αρχή. Ο Ταύρος, πού αντιμετωπίζουμε τα πράγματα πρακτικά και προσγειωμένα, πού πατάμε γερά τα πόδια μας στη γη και είμαστε ρεαλιστές. Οι Δίδυμοι, σε ποιον τομέα εκφράζουμε την περιέργειά μας και την ανάγκη μας να μάθουμε και να διδαχτούμε. Σκεφτείτε τον κάθε οίκο ως ένα κομμάτι της ζωής σας, και το ζώδιο που βρίσκεται στην ακμή του οίκου ως ένα σύμβολο του μηνιαίου προσανατολισμού και της κατεύθυνσής σας, των αναγκών και των επιθυμιών σας σε σχέση με το τομέα αυτό της ζωής.

8. Ελέγξτε τις όψεις του χάρτη σεληνιακής επιστροφής. Πολλές αντιθέσεις μπορεί να υποδεικνύουν την ανάγκη να είστε αμερόληπτοι και αντικειμενικοί, και να κάνετε κάποιες επιλογές. Τα τρίγωνα μπορεί να ταυτιστούν με την ευκολία ή ακόμα και με την έλλειψη ενεργητικότητας, την αδράνεια και τη χαλάρωση. Τα τετράγωνα είναι οι προσπάθειες και οι αγώνες που δίνουμε και που κάνουν τα πράγματα να προχωρούν και να εξελίσσονται.

9. Κοιτάξτε τους Δεσμούς (Βόρειο και Νότιο) της σεληνιακής επιστροφής, τους αναχαιτισμένους πλανήτες, την οικοθεσία του κυβερνήτη του χάρτη επιστροφής, και τις όψεις μεταξύ πλανητών και σημείων επιστροφής με τους γενέθλιους. Μπορείτε επίσης να εξετάσετε το Βέρτεξ, τα Μεσοδιαστήματα, τους αστεροειδείς κτλ.

 

 Για να φτιάξεις τον χάρτη σου σεληνιακής επιστροφής ακολούθησε τις οδηγίες ΕΔΩ.

Παράδειγμα ερμηνείας

Βήμα 1
Σε ποιον γενέθλιο οίκο και σε ποιο ζώδιο πέφτει ο Ωροσκόπος σεληνιακής επιστροφής;
3ος οίκος και Αιγόκερως

3ος οίκος= Επικοινωνία και όλα τα θέματα του 3ου οίκου.
Αιγόκερως= Ευθύνη, εργασία, απογοητεύσεις και περιορισμοί.
Σ΄αυτούς τους τομείς θα εκδηλωθούν οι συναισθηματικές ανησυχίες του μήνα.

Βήμα 2
Πού βρίσκεται ο κυβερνήτης του Ωροσκόπου σεληνιακής επιστροφής και ο κυβερνήτης του γενέθλιου Ωροσκόπου;
Στο συγκεκριμένο χάρτη σεληνιακής επιστροφής και στον γενέθλιο ο Ωροσκόπος είναι Αιγόκερως, οπότε ψάχνουμε να βρούμε τους δύο Κρόνους στο χάρτη επιστροφής.
Ο Κρόνος σεληνιακής επιστροφής είναι κοντά στην ακμή του 6ου οίκου.
Ο γενέθλιος Κρόνος είναι τοποθετημένος στον 7ο οίκο της σεληνιακής επιστροφής.
Έτσι σε αυτό το χάρτη έχουμε να κάνουμε με τον 6ο και 7ο οίκο.
Έτσι, στο βήμα 1 και 2 εμφανίζονται οι συναισθηματικές ανησυχίες του μήνα: 3ος οίκος+Αιγόκερως+6ος +7ος οίκος.

Βήμα 3
Πού βρίσκονται οι κυβερνήτες του οίκου, στον οποίο πέφτει ο Ωροσκόπος σεληνιακής επιστροφής (κυβερνήτης γενέθλιου οίκου και κυβερνήτης οίκου σεληνιακής επιστροφής) ;
Ο κυβερνήτης του γενέθλιου 3ου οίκου είναι ο Δίας και βρίσκεται στον 7ο οίκο σεληνιακής επιστροφής.
Ο κυβερνήτης του 3ου οίκου σεληνιακής επιστροφής είναι η Αφροδίτη και βρίσκεται στον 9ο.
Έτσι οι οίκοι που συμμετέχουν είναι ο 3ος, 7ος και 9ος.
Αυτοί είναι οι τομείς της ζωής που θα φέρουν συναισθηματικές ανάγκες στην επιφάνεια.

Βήμα 4
Πού βρίσκεται η Σελήνη; Εκεί θα γίνουν οι αλλαγές του μήνα.
Η Σελήνη βρίσκεται στον 1ο οίκο= προσωπικές αλλαγές.

Βήμα 5
Πού βρίσκεται το ζώδιο του Καρκίνου; Αυτό θα μας φανερώσει από πού θα έρθουν αυτές οι αλλαγές.
Ο Καρκίνος είναι στον 7ο οίκο= οι αλλαγές έρχονται μέσω των σχέσεων.
Έτσι, τα βήματα 4 και 5 μας δείχνουν ότι οι συναισθηματικές αλλαγές του μήνα είναι προσωπικές και προκύπτουν μέσα από τις σχέσεις του ατόμου.

Βήμα 6
Πού βρίσκεται ο γενέθλιος Ωροσκόπος σε σχέση με τον χάρτη σεληνιακής επιστροφής;
Ο γενέθλιος Ωροσκόπος βρίσκεται στον 8ο οίκο (των κοινών πόρων) σεληνιακής επιστροφής.

Βήμα 7
Πού βρίσκεται το γενέθλιο Μεσουράνημα σε σχέση με το χάρτη σεληνιακής επιστροφής;
Το γενέθλιο Μεσουράνημα βρίσκεται στον 7ο οίκο (των σχέσεων) σεληνιακής επιστροφής.
Έτσι, τα βήματα 6 και 7 δείχνουν ότι η βασική δραστηριότητα του μήνα έχει να κάνει με τις σχέσεις του ατόμου και τα χρήματα ή τα αποκτήματα που μοιράζεται με άλλους.

Αν και μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι όλα έχουν να κάνουν με συναισθήματα, εντούτοις το «εγώ» του ατόμου υφίσταται, παίζοντας όμως δευτερεύοντα ρόλο. Γενικά, ο Ήλιος δεν ενδιαφέρεται για τα συναισθήματα, αλλά έχει να κάνει περισσότερο με το ταλέντο και τη φήμη. Φυσικά, βρίσκεται κι αυτός εδώ, έχοντας όμως μια λεπτή επιρροή.

Βήμα 8
Πού βρίσκεται ο γενέθλιος Ήλιος σε σχέση με το χάρτη σεληνιακής επιστροφής;
Ο γενέθλιος Ήλιος βρίσκεται στον 3ο οίκο σεληνιακής επιστροφής.
Έτσι, το βήμα 8 δείχνει πως το «εγώ» ενδιαφέρεται για τα θέματα του 3ου οίκου.

Συγκεντρώνοντάς τα όλα μαζί, βλέπουμε τον συναισθηματικό τόνο του μήνα: οι συναισθηματικές ανησυχίες του μήνα εντοπίζονται σε: 3ο οίκο, Αιγόκερω, 6ο και 7ο οίκο. Ο 3ος, 7ος,  9ος είναι οι τομείς της ζωής που φέρνουν στην επιφάνεια αυτές τις συναισθηματικές ανάγκες. Οι συναισθηματικές αλλαγές για το μήνα θα αφορούν την προσωπικότητα του ατόμου και θα έρθουν μέσα από τις σχέσεις του. Η βασική δραστηριότητα του μήνα έχει να κάνει με τις σχέσεις του και τα χρήματα ή αποκτήματα και περιουσία που μοιράζεται με άλλους. Το «εγώ» του ενδιαφέρεται και ανησυχεί για θέματα του 3ου οίκου.

Σημείωση: Επιτρέπεται ανοχή μέχρι και 5 μοιρών. Αν ένας πλανήτης είναι σε απόσταση 5 μοιρών από την ακμή ενός οίκου, τότε θεωρούμε ότι βρίσκεται στον επόμενο οίκο.

Read Full Post »